TRA CỨU HẠN MỨC THẺ

  • Trồng răng implant: 10 triệu
  • Răng sứ thẩm mỹ: 5 triệu
  • Nha khoa tổng quát: 1 triệu 

Hạn mức thẻ VIP:

Để tra cứu hạn mức còn lại Quy khách vui lòng điền vào form dưới đây sau đó tin nhắn xác nhận hạn mức sẽ được gửi về số điện thoại

TRA CỨU